Kontakt oss

Alle forespørsler kan sendes leder Mona Syrtveit. Evt kan spørsmål angående utdannelse sendes instruktør Eli Onsvaag.

Styret Norge:

Leder: Mona Syrtveit
epost: msyrtveit@gmail.com
mobil: 905 29 606

Kasserer: Wenche Tollefsen
epost: w.tollefsen@gmail.com
mobil: 924 23 782

Styremedlemmer:
Liv Marit Olsen
Christin Krøglid

Medlemmer Bowenwork Norge:

Oslo-området

Jorun Markali – Oslo
epost: jorun.markali@getmail.no
mobil: 901 16 379
Bowtech for smådyr, CCmrt.

Eli Onsvaag – Oslo og Vinterbro
epost: eli.onsvaag@gmail.com
mobil: 926 06 891

Mona Syrtveit – Rælingen
epost: msyrtveit@gmail.com
mobil: 905 29 606

Vestfold

Liv Marit Olsen – Tønsberg
epost: kontakt@livmarit.no
mobil: 997 90 074
hjemmeside: www.livmarit.no

Christin Krøglid – Tønsberg
epost: christin.kroglid@sf-nett.no
mobil:  910 06 617

Sogn og Fjordane

Wenche Tollefsen – Førde
epost: w.tollefsen@gmail.com
mobil: 924 23 782