Grunnutdanning

Utdannelsen til Bowenterapeut omfatter 7 moduler à 2 dager. Utdannelsen går over en periode på mellom 7 – 10 måneder og fordrer en stor grad av egenstudier samt egentrening i løpet av utdannelsen. Studiet blir ivaretatt av instruktører som er sertifisert av akademiet i Australia. Dette er med på å kvalitetssikre utdannelsen og akademiets 120 instruktører over hele verden har utdannet over 30.000 terapeuter siden 1986.
Gjennom utdannelsen lærer man en rekke prosedyrer som man kan benytte ved forskjellige typer plager. Med en holistisk tilnærming til sykdomsbegrepet lærer man å se hele mennesket og dets plager i en utvidet sammenheng. Ved å vurdere hele kroppen vil man ved hjelp av de forskjellige prosedyrene kunne løse opp i de ubalanser som kan være årsaken til plagene.

Studentene blir evaluert forløpende når det gjelder de praktiske ferdighetene. Teoretisk vil det fra og med modul 3 bli gitt fire skriftlige prøver frem til modul 7. Under modul 7 vil studentene bli evaluert av en senior instruktør/sensor. Videre skal man levere inn til vurdering dokumenterte casehistorier. Utdannelsen avsluttes med at man mottar diplom utstedt av The Bowen Therapy Academy of Australia.

Det vil også stilles krav til basiskunnskap innen anatomi/fysiologi samt førstehjelp og etikk/kommunikasjon for å oppnå fullt medlemskap i både The Bowen Academy of Australia ( B.T.A.A ) og Bowenwork Norge.

Hver modul består av 2 dager med undervisning fra 0900 til 1700.
Modul 1
Bowenwork prosedyrer for nedre og øvre del av rygg, nakke, nyrer, hode. (2 dager)
Modul 2
Bowenwork prosedyrer for hamstrings, lunge, skuldre, kramper. (2 dager)
Modul 3
Bowenwork prosedyrer for bekken, albue & håndledd, sakral og kne. Repetisjon av prosedyrer fra modul 1 & 2. (2 dager)
Modul 4
Prosedyrer for behandling av sittende klienter, arm, øvre luftveier/kjeve, ankel & fot prosedyrer inkludert forbinding & bandasje teknikker samt prosedyrer for baby & barn. Repetisjon av prosedyrer fra tidligere moduler. (2 dager)
Modul 5
Bowenwork prosedyrer for galleblære, brystområdet, haleben og tilleggs prosedyrer for skuldre. Tidligere prosedyrer repeteres. (2 dager)
Modul 6
Bowenwork prosedyrer for smerter i sete (buttock pains), perineum, thorakal prosedyre, bursitt, sengevæting hos barn og barnløshet er temaer her. Tidligere prosedyrer repeteres. Det skal også innleveres skriftlige casehistorier som er reelle klientbehandlinger til vurdering. (2 dager)
Modul 7
Alle prosedyrene gjennomgås og den enkelte student vurderes i utførelsen av hver enkelt Bowenwork prosedyre av en sensor. (2 dager)

Søknadsskjema: link

Krav til forkunnskaper

Vi har følgende krav om forkunnskaper:

  • Min 300 timer (30 sp) anatomi/fysiologi/patologi
  • Min 50 timer veksfag (etikk/kommunikasjon/ vitenskap/ samfunnslære)
  • Førstehjelpskurs – ikke eldre enn 2 år

Søkere med tilsvarende utdannelse/erfaring kan også bli godkjent. Bowenwork Norge avgjør disse søknadene individuelt.

Priser

Totalpris for hele kurset er kr 22.400,-. Depositum betales ved påmelding og er på kr 2.000,-. Resten av kursavgiften blir delt i to innbetalinger. Første del, kr 10 200,- betales innen 2 uker før kursstart. Resterende, kr 10 200,-, betales havveis i kurset, innen modul 5.

Dette inkluderer engelsk manual og annet undervisningsmateriell.

Påmelding

Spørsmål om utdannelsen og påmelding skjer til Liv Marit Olsen, tel.: 99790074. Depositum som reserverer plass til hele utdannelsen er på kr 2000,-.
Etter 14 dager før kursstart er påmeldingen bindende. Depositum tilbakebetales kun ved avlyst kurs eller fremvisning av legeattest. Hvis man underveis i kurset skulle ombestemme seg, får man ikke refundert hele 1. del av kursavgiften, men forplikter seg til å betale prisen per modul man har deltatt på, minimum kr 9 600,-.

Ut fra erfaring vet vi at det lønner seg å reservere plass tidlig da disse kursene er forholdsvis små og fort fylles opp. Kurset finner sted i Oslo-området, og det vil bli gitt nærmere opplysninger om stedet til interessenter.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kursets instruktør

– Eli Onsvaag er en meget erfaren Bowenterapeut og instruktør og ble lisensiert fra akademiet i Australia i 2005. Eli ble utdannet i England i 1998 og har vært kurskoordinator og medinstruktør for akademiet i Norge siden det første kurset startet i 1999. Hun var med å starte den første organisasjonen, Bowtech Norge og var nestleder der til hun ble instruktør. Eli har mange års klinikkerfaring å vise til fra hun overtok Biosenteret i 1997 der hun har arbeidet hovedsakelig med Bowenterapi samt kinesiologi. Eli har i tillegg tatt grunnfag i medisin, samt er utdannet Kinesiolog, Kvantemedisiner og Astrolog.

Praktisk informasjon

Kurset blir i hovedsak holdt på norsk med unntak av eksamen som blir holdt av en sensor fra England eller Danmark. En norsk instruktør vil da også være tilstede.
Selv om de fleste prosedyrene best gjøres på bar hud, understreker vi at man ikke må kle av seg for å trene under kursets gang hvis man skulle ha problemer med dette.